Gården med fokus på de svenska lantraserna

Vill du vara med och döpa ett lamm?

Vi har 6 vita tackor som ska få lamm I mars. Vi behöver namn på våra lamm. Om du vill vara med, skicka in en teckning och skriv vad du tycker att lammet ska heta och varför. Vi kommer att välja ut vinnare då det är begränsat antal lamm. Vi lägger ut vinnare på vårat Instagram. Inget namn på konstnären behöver stå med I fall man inte vill. Vinnarna får givetvis boka en tid för att komma och hälsa på lammet om intresse finns. Skicka teckningen till jonas@lillabosarp.se

Följ oss gärna på Instagram. Vi heter lillabosarp